Anàlisi de xarxes amb Gephi (tutorial, part 2, en català)

Anem a fer una pràctica ben senzilla: representar la xarxa de l'AVE a España amb el software que tenim entre mans.Primer de tot cercarem les dades per construir la nostra taula de nodes i relacions. Aquesta imatge ens sevirà...

Continue reading →

Anàlisi de text amb Gephi ( tutorial, part 1, en català)

Qualsevol text pot ser representat com una xarxa on les paraules o els conceptes són els nodes, i les seves relacions són les vores ("aristas") de la xarxa. I què guanyem amb l'anàlisi de text amb Gephi? Doncs poder...

Continue reading →

Tutorial (1) Kml per Google Earth (català)

Primers passos amb aquest software en el que rarament aprofundim... En primer lloc indicar-vos que existeix una versió gratuïta i un altra -la Pro- que és la que permet les funcionalitats més avançades. Treballarem amb la primera (en endavant G.E.)...

Continue reading →

Intro Infographics I (Ignasi Alcalde)

Enllaç a una bona introducció en la matèria.

Continue reading →