Anàlisi de xarxes amb Gephi (tutorial, part 2, en català)

Anem a fer una pràctica ben senzilla: representar la xarxa de l’AVE a España amb el software que tenim entre mans.Primer de tot cercarem les dades per construir la nostra taula de nodes i relacions. Aquesta imatge ens sevirà per construïr el nostre fitxer GDF que ens servirà de base pel graf.

ave

Font: web ADIF (2014)


Obrim l’editor de text i definim tots els nodes (a,b,c,d,etc.) i les arestes (és a dir si el tren va de una a un altra ciutat, li donarem un valor 1 en l’apartat corresponent)

nodedef> name,label
a,”A Coruña”
b,”Santiago de Compostela”
c,”Ourense”
d,”Valladolid”
e,”Segovia"
f,”Madrid”
...
edgedef> node1,node2,weight
a,b,1
b,c,1
d,e,1
e,f,1
...

Un cop obert desat l’arxiu i obert amb Gephi ens trobem una primera pantalla que ens dona molta informació ja d’entrada sobre les característiques d’aquesta xarxa de relacions en aquest cas de transport: d’entrada veiem que falten dues arestes, reflex de la desconnexió de la xarxa gallega de la resta. Per altra banda, deixem marcada l’opció Undirected perquè considerarem que anar d’a a b és el mateix que fer-ho de b a a. Sinó tindriem un graf direccionat (per saber més aneu a aquest article de la viquipèdia)

cap gephi


Com veiem al primer tutorial és el moment de calcular estadístiques: en aquest cas el “Grau mitja” que ens defineix una xifra (1,8) com a mitjana, amb un màxim de 4 corresponent a les 4 connexions de Madrid; podem veure-ho a la pestanya del Laboratori de Dades.
Retoquem la pestanya Nodes d’acord amb el paràmetre que acabem de calcular i posem colors i mides al gust. Activem la vista d’etiquetes.

 

gephi cap

Algunes distribucions oculten parts de la xarxa, cas de ForceAtlas2.


El següent pas és aplicar una distribució que ens doni forma al graf: una de les més útils: ForceAtlas 2, té el problema és que ens oculta els nodes desconnectats de la xarxa principal (mireu la imatge), així que triem Fruchterman Reingold, que conserva tots els nodes a la representació.
Ja tenim a punt el projecte per poder-lo exportar però alerta cal fer-ho des de la vista de previsualització, sino no veurem gairebé res.
Podem exportar a PNG o PDF i acabar de customitzar el que volguem (posar un fons negre per exemple).
tutorial gephi catala
Ja ho tenim: esperem que aquest tutorial sobre Gephi en català us ajudi en les vostres produccions.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>