Visualització sobre Collserola

Collserola-interactivaEls impactes de l’activitat humana sobre el medi mapejats en forma de causes per les que lluitar al costat dels grups i entitats que lideren la defensa del territori del Parc Natural de la Serra de Collserola; fet amb Mapbox i publicada a l’article “Collserola amenaçada” durant la tardor de 2014 i arrel d’aquesta xerrada.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>