El mapa de les desigualtats a Barcelona

Aquest article dóna compte d'una eina recentment publicada dins el domini de Barcelona en Comú;  per tant, i en primera instància tenim davant una peça web interactiva que no és acadèmica ni periodística sinó política:  la càpsula de text...

Continue reading →