Cocktail lovers

Project Details

Els dendrogrames són diagrames arborescents utilitzats per representar la distribució d’una agrupació jeràrquica. Els diferents nivells de profunditat representats per cada node es visualitzen i és útil per veure una relació com la dels cocktails, els ingredients i les seves parts.

Publica citant la font, gràcies: CC | Ferran Caymel | Sobre mi | 2020