Dins d’Airbnb

Les dades darrere del lloc Dins d’Airbnb s’obtenen de la informació a disposició del públic des del lloc Airbnb.com

Les dades han estat analitzades, netejades i agregades per facilitar la seva discussió pública; per part de periodistes de dades en particular.

Oferim les dades per a qui vulgui fer una anàlisi més detallada o produir visualitzacions alternatives de les mateixes, que estan disponibles sota una llicència de Creative Commons CC0 1.0 universal (CC0 1.0) “dedicada al domini públic”. S’inspira (òbviament) en insideairbnb.com de la que ens declarem deutors i modestos deixebles, alhora que fans.


Sets de dades d'apartaments turísiticsActualitzat a 19 març 2017

Ranking d’anunciants segons nombre d’anuncis – 8 desembre 2016

Llistat amb tots els apartaments turístics en oferta – 19 març 2017


Visualitzacions i treball amb dades / Barcelona Març 2017


Disclaimers / renúncies

Aquest lloc no està associat amb o endossat per Airbnb o qualsevol dels competidors d’Airbnb. Les dades que utilitzem són d’informació pública compilada a partir de la pàgina web Airbnb. Les dades es verifiquen, sense perjudici de que pugui haver algun error puntual en algun camp o registre concret.
Per tant, n
o s’utilitza cap informació “privada”. Els noms, fotografies, anuncis i altres dades es visualitzen totes públicament en el lloc web d’Airbnb.
Aquest lloc afirma un “ús just” de qualsevol informació recollida en la producció d’una derivació no comercial per permetre l’anàlisi del públic, la discussió i el benefici de la comunitat.
L’exactitud de la informació recopilada al lloc Airbnb no és responsabilitat de “Dins d’Airbnb”. La deguda cura s’ha pres amb qualsevol processament i anàlisi.
La informació d’ubicació per als anuncis queden en l’anonimat per Airbnb.
A la pràctica, això significa que la ubicació d’un llistat al mapa, o en les dades serà de 150 metres de l’adreça real.
Els llistats en el mateix edifici queden en l’anonimat per Airbnb forma individual, i per tant poden aparèixer “dispersos” a l’àrea que envolta l’adreça real.
Els anuncis poden ser esborrats a la plataforma d’Airbnb. Les dades que aquí es presenta és una instantània dels llistats disponibles en un moment determinat.
Tots els drets d’autor i marques comercials registrades són propietat dels seus propietaris.

 

Creative Commons / Política d´ús

Publiquem sota llicència CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) , Oferiment al Domini Públic:https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ca

  • La persona que ha associat una obra amb aquest document l’ha entregada al domini públic mitjançant la renúncia de tots els drets sobre l’obra pel que fa a la propietat intel·lectual, incloent-hi els drets afins, fins on és possible amb la llei vigent aplicable. Podeu copiar, modificar, distribuir l’obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar cap mena de permís.
  • Els drets de qualsevol persona, derivats de patents o marques, no queden afectats de cap manera per CC0, ni tampoc els drets que altres persones puguin tenir en l’obra o en la manera com s’utilitza, com ara els drets de publicitat o privacitat.
  • Llevat que s’indiqui expressament el contrari, la persona que va associar una obra amb aquest resum no ofereix cap mena de garantia sobre l’obra, i s’eximeix de responsabilitat civil per tots els usos de l’obra, en la màxima mesura permesa per la llei vigent aplicable.
  • Quan utilitzeu o citeu l’obra, no hi ha d’haver cap mena d’implicació de suport per part de l’autor o de la persona que ha identificat l’obra.

 

Copyright FERRAN CAYMEL | 2021

Utilitzem les cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i d’interès. En continuar amb la navegació entenem que s’ accepta aquesta política de cookies, gràcies.

ACEPTAR
Aviso de cookies